Miło nam ogłosić o przyjęciu do klastra nowych członków. Sześć firm  działających dla branży motoryzacyjnej tj. Euro24 Sp. z o.o. Sp. k. , KLGS Sp. z o.o., Team Prevent Poland Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA, IZOMET STALOWA WOLA Sp.  z o.o. oraz. KARNATECH ANDRZEJ KARNAT,  wyraziło zainteresowanie i spełniło warunki  współpracy  z naszym klastrem. Każda z firm reprezentuje szeroki wachlarz usług , które sprzyjają motoryzacji.

Zarząd WSM potwierdził przyjęcie w poczet członków podjęciem stosownych uchwał w  dniu 30.06.2017r. Wszystkim nowym członkom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

 

Firma Euro24 Sp. z o.o.  Sp. k. jest międzynarodowym operatorem logistycznym, świadczącym usługi dla wielu sektorów m.in.  dla branży motoryzacyjnej. Zakres usług: ekspresowe przesyłki drogą lądową, dostarczanie ładunków krytycznie pilnych, kurier pokładowy, rozwiązania dla linii lotniczych w przypadku AOG, odprawy celne, kompleksowa obsługa stałych tras i kontraktów, przewóz drogowych materiałów niebezpiecznych, transport całopojazdowy.

IZOMET STALOWA WOLA Sp. z o.o. głównym przedmiotem  działalności jest produkcja elementów wentylacyjnych oraz obróbka plastyczna blach. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji w zakresie wentylacji, klimatyzacji i instalacji przemysłowych. Posiada wieloletnią praktykę w branży i wykwalifikowaną kadrę.  Wykorzystując własne, wypracowane środki oraz dotacje unijne, zakład wyposażony  jest w nowoczesny park maszynowy co pozwala nam na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań  w produkcji min. kominów wysokotemperaturowych i nawiewników wyporowych, które były ujęte dotacji unijnej.

KARNATECH ANDRZEJ KARNAT jest przedsiębiorstwem prywatnym, założonym przez Andrzeja Karnata. Specjalizuje się w obróbce metali na najnowocześniejszych maszynach CNC wraz z produkcją elementów konstrukcji stalowych, urządzeń elektrycznych, przeprowadzaniem kompletnych remontów maszyn, kadzi i pieców odlewniczych, logistyką wewnątrz-przemysłową oraz realizacją zleceń dla przemysłu z branży motoryzacyjnej, odlewniczej czy narzędziowej.

KLGS Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, jest dojrzałą i dynamicznie rozwijającą się firmą, powstałą w 2011 roku, dysponującą nowoczesną wtryskownią, narzędziownią, izbą pomiarową oraz wykwalifikowanym personelem. Oprócz finalnej produkcji pojedynczych detali, realizuje  kompleksowo ręczny montaż podzespołów na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach, które wyposażono w uziemienia (EDS) w którego skład wchodzą między innymi takie operacje jak wkręcanie z pomiarem momentów obrotowych czy operacja zgrzewania części z tworzyw sztucznych.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Rolą utworzona w 1991 roku. Celem agencji jest wspieranie przedsiębiorczości, świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, proinnowacyjnych, udzielania pożyczek i dotacji dla MŚP, zarządzanie Inkubatorami Nowych Technologii. Wśród realizowanych przez Agencję dziesiątków projektów, jednym z najważniejszych był realizowany w latach 2009-2012 projekt „Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania - podstawą bezpieczeństwa energetycznego”. W ramach tego projektu wykonano m.in. następujące działania: zgromadzono dane pomiarowe w ramach przeprowadzonych testów 20 samochodów z napędem elektrycznym oraz 200 zbudowanych i zainstalowanych terminali ładowania, zbudowano prototyp samochodu z napędem elektrycznym, zbudowano 5 prototypów różnych lekkich pojazdów z napędem elektrycznym, zbudowano prototypową instalację mikro elektrowni wiatrowo-słonecznej zasilającej terminal ładowania pojazdów z napędem elektrycznym,  zainstalowano 5 mikro elektrowni wiatrowych przystosowanych do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Wytworzone w ramach projektu produkty służą zrzeszonym w konsorcjum przedsiębiorcom do kontynuacji własnych przedsięwzięć  związanych z pojazdami napędzanymi energią elektryczną oraz mikro energetyką. Dalsze działania związane z elektro moblinością, w 2016 roku ARR „MARR” S.A. złożyła aplikację do programu badawczego Narodowego Centrum Badania i Rozwoju dotyczącego bez emisyjnego transportu publicznego i zamierza razem z Miastem Mielcem uczestniczy w tym programie. Docelowo celem tego programu jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego autobusu elektrycznego wraz z odpowiednią infrastrukturą ładowania wykorzystywanego w transporcie miejskim.

Team Prevent Poland Sp. z o. o. Firma Team Prevent Poland Sp. z o.o. świadczy usługi wsparcia działalności swoich klientów, w szczególności dla branży motoryzacyjnej, w obszarach: jakości (doradztwo systemowe, procesowe, control & rework), BHP, PPOŻ, Ochrony Środowiska, IT, szeroko pojętej medycyny, pierwszej pomocy i ergonomii. We wszystkich obszarach świadczonych usług firma stworzyła dodatkowo proces wsparcia szkoleniowego, oferując pomoc zarówno w tworzeniu profili kompetencyjnych i wynikającego z nich zapotrzebowania na szkolenia, jak również w przygotowywaniu kompleksowych, dopasowanych do potrzeb firm programów szkoleniowo-warsztatowych.

Scroll to Top